Clip sex là video quay lại một hoạt động tình dục giữa một nam và nữ. Những clip này thường được sử dụng để giúp hỗ trợ phản hồi cảm xúc cũng như hướng dẫn cách thực hiện tình dục an toàn hơn. Clip sex cũng có thể được sử dụng để giải trí và giúp người dùng trải nghiệm những giai điệu tình dục.