Không có tiền trả tiền thuê nhà cô vợ cho ông chủ nhà địt trừ nợ