Phim sex không che là loại phim dành cho người lớn, với nội dung bao gồm cảm nhận nhẹ nhàng và động tình âm. Những bộ phim này có thể mang tính chất giải trí và kích thích thẩm mỹ, và có thể bao gồm tình dục trực tiếp hoặc suy nghĩ về tình dục. Phim sex không che cũng có thể có được ngoại cảm và sự chỉ dẫn của những nền tảng thẩm mỹ và các định hướng về tình dục.